- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
1.7.2010 sme sa, po malých problémikoch s odcudzenými kolkami niekde na pol ceste na MV SR, dočkali a môžme vás oficiálne informovať, že občianske združenie Novum Castrum bolo 28.6.2010 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


Naše aktivity sme rozbehli ešte pred oficiálnym zaregistrovaním občianskeho združenia.


Vďaka nezištnej pomoci Milana Bábika je hrad Hanigovce zameraný. Rovnako tak naša vďaka patrí Tomášovi Capistrákovi, ktorý pomocou GPS zameral polohu hradu.

A nesmieme zabudnúť aj na tých čo pomáhali pri meraniach, počas prvej brigády, ktorá pripravila hradný areál k zameriavaniu.


Postupne budeme hrad pripravovať k hlavnému cieľu a to ku konzervácii hradných múrov.

Comments: (0)

No comments yet