- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm
Päťsto rokov ležal v zemi honosný pieskovcový ozdobný vstup do brány Hanigovského hradu. Dokonca je kompletný, takže archeológovia nemuseli dorábať umelé prvky.

Archeológovia majú z ozdobného vstupu veľkú radosť. „Taký nenašli nikde na Slovensku. Všade museli zničené či ukradnuté časti dorábať,” vraví Igor Pribula, koordinátor prác a zástupca občianskeho združenia, ktoré sa stará o obnovu Hanigovského hradu. Stavbu, ktorá vznikla už v 13. storočí, opravujú z peňazí štátu a Európskeho sociálneho fondu.

Na odbornosť prác dohliada archeológ Mário Comisso. Na hradných vykopávkach pracuje už tretí rok. Asistujú mu dobrovoľníci a 10 nezamestnaných. „Podarilo sa nám odhaliť celý prejazd brány a predbránia. Našli sme prvky popadaného portálu z pôvodnej brány zaniknutého hradu.” vysvetľuje.

Po preskúmaní spolu s pamiatkarmi vyhodnotil, že ho môžu osadiť, čo sa im aj podarilo. „Výnimočný je tým, že ide o stopercentne zachovaný portál z prelomu gotiky a ranej renesancie. Jeho šťastím bolo, že počas zániku hradu naň popadala sutina,“ vysvetľuje Comisso.

Zdroj: http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/ozdobny-vchod-hanigovskom-hrade-kopali-kopali-az-nasli-unikat.html

Comments: (0)