- Hanigovský hrad - Nový hrad - Šarišský hrádok - maď. Újvár - lat. Wyuar, Wywar -
commenticia: Hejtman w sezení na Nowém Sariském zámku, nad starú cestú na miesto Bardejuw zwaném.
Novvm Castrvm

Submitted by: BibraX   Date: 03-04-2014 21:18
V mesiaci marec sme zorganizovali na hrade tri brigády zamerané na vykonanie archeologického výskumu, v priestore okenného otvoru západnej steny paláca.
Po ukončení sondy v druhej polovici mesiaca sme v rámci prvého tohtoročného tábora začali práce na objekte susediacom s prejazdom brány.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom ktorí priložili ruku k dielu a pomohli tak urobiť kus roboty.

Comments: (0)

No comments yet